Adli Epigenetik Nedir, Nasıl İşlev Görür?

533 kez görüntülendi

Sponsorlu Bağlantılar

Adli araştırma, DNA tanımlama teknolojisi tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. İnanılmaz derecede faydalı olsa da, bu analitik yöntemler, vücut sıvısı tanımlaması, yaş tahmini ve hatta ikizler arasında ayrım yapma gibi insan kimliğinin ötesinde ek bilgi sağlama yetenekleriyle sınırlıdır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, adli epigenetiklerin gelişen alanı, adli araştırmacılara daha sağlam ve hassas olay yeri değerlendirmeleri sunmaktadır. Bu yazıda epigenetiğin adli analizlerde nasıl kullanıldığına dair bilgiler bulunmaktadır.

DNA Profil Oluşturma Sınırlamaları

Adli uygulamalar için DNA profil oluşturma ile ilişkili avantajlardan bazıları, tipik olarak bir bireyin ömrü boyunca değişmeyen DNA profillerinin stabilitesi ve sağlamlığıdır. Ayrıca, bir bireyin DNA profili, nadir kimerizm söz konusu olduğu sürece, hangi vücut sıvısının örneklendiğinden bağımsız olarak tipik olarak aynı kalacaktır. Adli tıpta yaygın kullanımına ve değerine rağmen, DNA profili oluşturma ile ilgili bazı sınırlamalar vardır. Örneğin, DNA profili oluşturma geleneksel vücut sıvısı tanımlama (BFID) yöntemlerine kıyasla daha fazla hassasiyet sunsa da, DNA’nın hangi vücut sıvısından kaynaklandığı hakkında bilgi sağlama yeteneği sınırlıdır.
Tecavüz vakalarında, bir meni örneği ile bir deri örneği arasında ayrım yapılamaması zararlı olabilir. Adli bilim adamları, bu nedenle epigenomik analizlerin bu tür sınırlamaları başarıyla aşabileceği yolları araştırmışlardır.

Epigenetik Nedir?

Adli Epigenetik Nedir, Nasıl İşlev Görür?Tanım olarak, epigenetik, bir bireyin gen ekspresyonundaki kalıtsal değişikliklere ve DNA sekanslarındaki değişiklikler dışındaki faktörlerden kaynaklanan fenotiplere karşılık gelmektedir. Epigenetik mekanizmaların bazı örnekleri, bitişik sitozin ve guanin nükleotidleri içeren bir CpG DNA bölgesinin metilasyonu, translasyon sonrası histon modifikasyonları (yani asetilasyon veya metilasyon) veya RNA ile ilişkili susturma gibi DNA bazı modifikasyonlarını içermektedir. Bu epigenetik süreçler genellikle sonuçta genlerin inaktivasyonuna yol açabilen hem akut hem de kronik çevresel etkilerin cevabıdır. Epigenetiğin önemli etkisi, bu genetik alanının bilimsel disiplinlerde geniş çapta incelenmesine neden olmuştur.

Bireysel Epigenetik Parmak İzleri

Bir bireyin epigenetik parmak izi, her bireyin çevresel faktörlere yaşam boyu moleküler tepkileri sonucunda yaşamları boyunca yaşayacağı epigenomik varyasyonu ifade etmektedir. Adli tıp içinde, bir bireyin epigenetik parmak izlerinin saptanması tipik olarak kısa tandem tekrarlarının (STR) veya tek nükleotid polimorfizmlerinin (SNP) karakterizasyonu olan DNA profili ile gerçekleştirilir. Son birkaç yıldır, CpG sahaları arasındaki DNA metilasyon farklılıklarını ölçerek epigenetik varyasyonun araştırılmasına izin vermek için önemli çabalar sarf edilmiştir.

Adli Epigenetik Uygulamaları

Vücut sıvılarının ve dokularının belirlenmesi

2011 yılında, DNA metilasyon bazlı dokuların ilk araştırması gerçekleştirilmiştir. O zamandan beri, birçok şirket tarafından dokuya özgü çeşitli CpG biyo belirteçleri geliştirilmiştir. Örneğin, Illumina HumanMethylation450 Beadchip mikrodizisi tarafından tanımlanan 150 dokuya özgü markörden, bunlardan dokuzu, adli araştırmacılara kan, tükürük, meni, vajinal sıvı ve adet kan örneklerinin ayırt edilmesinde yardımcı olabilecek DNA metilasyon markerleridir.

Benzer şekilde, sekiz CpG ve iki kontrol markeri, metilasyona özgü bir kısıtlama enzimi polimeraz zincir reaksiyonu (MSRE) -PCR sistemine dayanan bir Illumina 450 K 10-pleks tahlilinin temelini oluşturur. Yukarıda bahsedilen yöntemlere ek olarak, birkaç araştırmacı kantitatif PCR’nin (qPCR) tek doku DNA metilasyon belirteçlerini tanımlamak için kullanılabilecek oldukça hassas ve hızlı bir teknik olduğunu bulmuştur. Hem kan hem de meni analizi için CpG bölgelerinde metillenmemiş ve metillenmiş alelleri tanımlayabilen iki problu dubleks qPCR yöntemleri kullanılmıştır.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Yukarı Çık