İletişimin Önemi ve Unsurları

386 kez görüntülendi

Sponsorlu Bağlantılar

Toplum içerisinde bireyler arasındaki ilişkiyi düzenleyen en önemli kavram iletişimdir. İletişim insanlığın ilk dönemlerinden itibaren vazgeçilmez kavramlar arasına girmiştir. Kişinin ihtiyaç, duygu, düşünce ve herhangi bir konu ile ilgili fikirlerini beyan etmesi iletişim sayesinde olmaktadır. İletişim aslında toplumsal düzeni sağlamaktadır. Bireylerin doğumdan ölümüne kadar diğer bireyler ile sürekli iletişim halindedir. İletişim kavramı kişinin hem biyolojik hem de toplumsal bir ihtiyacıdır. Kişinin ihtiyaçlarının yanı sıra iletişim toplumsal değerlerin, gelenek- göreneklerin ve toplumun düzenini sağlayan kuralların gelecek nesillere aktarılması açısından da önem arz etmektedir.

İletişimin Önemi ve Unsurlarıİnsanlık tarihi acısından önemli olan iletişim ile ilgili farklı tanımlar yapılmıştır. En genel tanımı ile iletişim alıcı ile verici arasındaki gerçekleşen süreçtir. İletişim esnasında bireyler karşılıklı ortak semboller ve ortak zaman dilimi kullanmaktadır.

İletişimi hem bireysel hem de toplumsal açıdan işlevleri bulunmaktadır. Kişiler iletişim sayesinde isteklerine ulaşabilir, kendini geliştirebilir, içinde bulunduğu koşulları değiştirebilir ve içinde bulunduğu anı keyifli hale getirebilmektedir. İletişimin toplumsal işlevleri ise; toplumu ya da belli bir kesini bilgilendirme, öğretmen, toplum isteklerini iletme, eğlendirme, kararları hızlandırma gibi işlevleri bulunmaktadır. İletişim sayesin de bireyler karşıdaki dinleyici iyi bir hitabet ile istedikleri şekilde yönlendirebilmektedir. Dinleyicileri istendik yönde ilerletmek, istenilen düşünceleri empoze etmek ve dinleyici de var olan tutumu değiştirebilmek iletişim sayesinde olmaktadır.

İletişim süreci sözlü gerçekleşebileceği gibi sözsüz de gerçekleşmektedir. İletişim ile birlikte kişiler bir mesajı sözlü yada sözsüz ortak semboller ile birlikte alıcıya aktarabilmektedir. Uygun kanal ve ortak sembol kullanımı sağlıklı bir iletişim için önemlidir. Mesajı iletmek isteyen kişi ortak sembol, dil ve kaynak kullanarak karşıdaki alıcı ile etkileşim içerisine girmektedir. Burada iletişim ile etkileşimin birbirini etkilediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Sonucu olarak iletişim sürecinde hem alıcı hem de mesajı iletmek isteyen kişiler sürekli etkileşim halinde ve aynı zamanda birbirlerini etkilemektedir. İletişim ile birlikte kişiler hem kendilerini geliştirmekte, değiştirmek de hem de karşıdaki alıcıları etkilemektedir.

İletişim Unsurları

Kaynak: İletişimi başlatan ve iletişim unsurları için de önemli bir rol oynayan unsur kaynaktır. Kaynak iletişimi başlatır. Kaynak bazı kaynaklar da gönderici olarak da yer almaktadır. Kaynak her iletişim sürecinde olması gerekir. Kaynak duygu, düşünce ya da bilgiyi aktarmak için harekete gecen kişidir. İletişim sürecinde istenilen sonucu elde etmek ve iletişim sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için kaynağın bir takım özelliklere ve donanımlara sahip olması gerekmektedir.

Kodlama: Kişinin alıcıya iletmek istediği düşüncelerin belli bir sıralama ya da belli bir dizi ile karşıya aktarılmasıdır. Kodlama esnasın da belli semboller de kullanılabilir.

Alıcı: Mesajı – iletiyi algılayan ve anlamlandıran kişidir. Alıcı iletişim sürecinde aktif bir şekilde kaynaktan gelen mesajı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır.

Mesaj: mesaj diğer bir adı ile ileti kaynağın ürettiği ve kodlayarak alıcıya iletmek istediği bilgidir. Mesaj bireyin alıcı ile paylaşmak istediği duygu ve düşünceleri içermektedir.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Yukarı Çık